Nieuws

Guyana REDD+ Team bezoekt Suriname

19 maart 2018

In de periode 19 – 21 maart 2018 heeft een REDD+ delegatie uit ons buurland Guyana een bezoek gebracht aan de Project Management Unit (PMU) van het Suriname REDD+ Project. Dit op uitnodiging van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), de Technical Focal Point van het Suriname REDD+ Project.

Het Guyana team heeft op 20 maart een bezoek gebracht aan het dorp Matta waar er door de NIMOS-REDD+ PMU een REDD+ informatiesessie is gehouden voor de lokale bevolking. Onder leiding van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), die implementatiepartner is binnen het REDD+ Project, heeft de delegatie op 21 maart een bezoek gebracht aan de Dennebos concessie, waar informatie is uitgewisseld over duurzame houtexploitatie. NIMOS-REDD+ PMU en de Guyana delegatie blikken terug op een geslaagde ervaringsuitwisseling. In de nabije toekomst zal een Surinaamse delegatie een tegenbezoek brengen aan het REDD+ Project in Guyana.