Vacatures

VACATURE

Suriname is betrokken in een nationaal REDD + readiness proces. Het beoogt zich klaar te maken om in de toekomst het internationale REDD+ mechanisme te implementeren dat nationale inspanningen ter vermindering van emissies van ontbossing en aantasting van bossen financieel zal compenseren.

 

Het Suriname REDD+ Project

kijkt uit naar inschrijvingen van gekwalificeerde deskundigen

voor de volgende opdracht: 

Study on Innovative Economic Opportunities for Suriname

(klik hier voor de RFP)

 

Hoe komt u in aanmerking voor deelname?

Complete voorstellen inclusief motivatiebrief en curriculum vitae van de deskundige kunnen per e-mail worden ingediend op het emailadres office.redd@nimos.org, uiterlijk op 03 mei 2018.

Gaarne als onderwerp van de e-mail opnemen: ‘Proposal: Study on Innovative Economic Opportunities for Suriname’.

 

 ALLEEN COMPLETE VOORSTELLEN DIE VOLDOEN AAN DE CRITERIA VERMELD IN DE 'REQUEST FOR PROPOSALS' ZULLEN WORDEN BEOORDEELD

Request for Proposals – Deadline Extended

Het Suriname REDD+ Project

kijkt uit naar inschrijvingen van gekwalificeerde consortia van deskundigen

voor de volgende opdracht:

Development of a REDD+ Safeguards Information System for Suriname

(klik hier voor de RFP)

Sociale en ecologische veiligheidskleppen zullen ervoor zorgen dat REDD+-acties meerdere voordelen voor mens en milieu opleveren, door het vermijden van potentiële risico’s en het versterken van meerdere voordelen van REDD+. Een informatiesysteem is nodig voor het monitoren van hoe de veiligheidskleppen worden aangepakt en gerespecteerd in Suriname. Het systeem zal worden opgezet in nauwe samenwerking met de REDD+ Suriname Project Management Unit en in overleg met nationale belanghebbenden.

 

Hoe komt u in aanmerking voor deelname?

Complete voorstellen inclusief motivatiebrief en curriculum vitae van alle voorgestelde teamleden moeten per e-mail worden verzonden naar office.redd@nimos.org. De deadline is verlengd naar 2 mei 2018 tot uiterlijk middernacht Suriname tijd.

Het onderwerp van de e-mail moet zijn ‘Proposal: Development of a REDD+ Safeguards Information System for Suriname’.

 

Consultancy teams die hun voorstellen tijdens de vorige deadline hebben ingediend zullen nog steeds worden beoordeeld en hoeven niet opnieuw in te dienen.

 

ALLEEN COMPLETE VOORSTELLEN DIE VOLDOEN AAN DE CRITERIA VERMELD IN DE 'REQUEST FOR PROPOSALS' ZULLEN WORDEN BEOORDEELD